+46 (0) 33 400 60 70
Varukorg 0,00 kr

Du har inga produkter i din varukorg.

Diamantslipning

EN DIAMANTS SLIPNING

En diamants slipning beksriver hur väl fasetterna (de olika delarna av diamanten) är slipade. Enligt oss är detta den allra viktigaste graderingen att hålla koll på när man köper en diamant. 

Slipningen är den egenskap med störst betydelse när man talar om diamanter och därför rekommenderar vi att du väljer en så bra slipning som möjligt i förhållande till din budget. Detta då en rätt slipad diamant återreflekterar en mycket större andel ljus än vad en sämre slipad sten har möjlighet att göra. Ju större andel ljus en diamant återreflekterar desto mer skimrar och gnistrar den. En dåligt slipad sten kan verka livlös och upplevas mycket mörkare än vad den egentligen är.

Förutom att försöka få stenen att återreflektera så mycket ljus det bara går kan man med rätt slipning få en sten att upplevas som mycket större än vad den är sett till sin vikt. Man försöker alltid få en sten att se så stor ut som möjligt utan att göra avkall på återreflektionsförmågan.


Ljus genom diamanten


Hur ljuset påverkar hur vi uppfattar stenen beror i regel på tre olika effekter.

1. Reflektion

Den del av ljuset som reflekteras direkt mot åskådaren och inte färdas in igenom stenen.

2. Ljusbrytning

Beror på hur ljuset studsar eller reflekteras inuti stenen, ju bättre proportioner och bättre slipgrad överlag, desto mer ljus reklekteras inuti stenen.

3. Ljusspridning.

Den förvandling som sker när vitt ljus äntrar diamanten och reflekteras ut som ljus i olika färger, även kallat en diamants ”fire”. 

DIAMANTENS ANATOMI - SÅ KALLAS DIAMANTENS OLIKA DELAR

En diamants olika delar, anatomin.

Här går vi igenom och förklarar en diamants uppbyggnad för en typiskt rund briljantslipad sten.
Man delar vanligtvis upp diamantens olika delar då varje diamant är unik och har sina egna egenskaper. I huvuddrag består diamanten av två olika delar: kronan och paviljongen. Vilken slipkvalitet en diamant anses ha beror på förhållandet mellan de olika delarna, detta avgör hur diamanten upplevs i slutändan.

Diameter: Den slipade stenens bredd på sitt bredaste ställe.

Djup: Den procentuella höjden sett till diamantens diameter.

Bord: Den största slipade facetten längst upp på diamanten.

Krona: Den övre sluttande delen från bordet som löper längs med ner till midjan.

Rondisten (midjan): Kanten på diamanten där kronan övergår till paviljongen.

Paviljong: Den nedre delen av diamanten som börjar vid rondisten och avslutas vid kuletten (spetsen).

Kulett: Spetsen på diamanten eller den trubbade botten då kuletten ofta inte är helt spetsig. Helst vill man inte att den skall vara synlig alls. 

 

SLIPNINGSGRADERING

GIA slipning gradering

EXCELLENT(IDEAL)

En perfekt slipning som återreflekterar så mycket ljus det bara är möjligt. Bättre slipning än så här går ej att finna, glöden och reflektionerna på stenen är oöverträffbara. Representerar toppskicket av alla stenar och står för ungefär 3 % av diamanterna. AGS är de enda som bedömmer en sten som IDEAL eller 0 som de kallar det, den bästa slipningen hos GIA är Excellent.

VERY GOOD

Står för uppskattningsvis 15 % av alla diamanter och är en synnerligen god slipning. Det skiljer mycket mellan en sten med excellent slipning och en med very good slipning. Vi tycker att slipning är det som man skall investera i och satsa mest på. 

GOOD

En god slipning som lyckas reflektera det mesta av ljuset och står för ungefär 25 % av stenarna. En slipning av denna kvalitén är avsevärt mycket mindre kostsam än en excellent slipad sten. Skillnaden är att en del ljus ”försvinner” ut och den skimrar inte fullt lika mycket. En mycket prisvärd men dock inte så attraktiv sten. 

FAIR

Står för 35 % av stenarna och är en normal slipning. Det finns risk att mycket ljus försvinner och återreflekteringsförmågan är avsevärt sämre. Dessa är mycket lägre prissatta än övriga kategorier som en följd. Även med blotta ögat kan man se tydligt att detta inte är en fullt lika bra sten och dessa hamnar ute hos mindre nogräknade aktörer som prioriterar att sälja på färg och klarhet som det viktiga.

POOR

En sten som antingen är för djup, grund, bred eller smal vilket gör att det mesta av stenens ljus försvinner ut på sidorna och i botten. Väldigt billiga stenar och inget vi rekommenderar till någon. Vi på VANBRUUN saluför inga sådana stenar. Skulle ni ändock vilja köpa en sådan sten välkomnar vi er att kontakta oss så hjälper vi er. 

HEART & ARROWS-SLIPNING

Ett steg längre än Excellent eller Ideal enligt många.

Det är inte per automatik så att en Hearts & Arrows- diamant är den vackraste utan flera andra faktorer spelar även in och dessutom dina personliga preferenser.

Hearts and Arrows pattern idealscope

Hearts & Arrows eller H&A är ett mönster i diamanten som uppkommer om diamanten är slipad enligt vissa strikta kriterier, dessa kriterier är överkurs för många men för de som söker de allra bäst slipade diamanterna i teorin är det ett mycket bra verktyg i många fall. För att kunna se dessa mönster behöver man ett speciellt verktyg, en så kallad Hearts & Arrow-visare.

För att summera är en Hearts & Arrows-diamant en optimalt slipad diamant som är oöverträffad sett till slipkvaliteten. Den grundar sig i den Belgiske matematikern Marcel Tolkowskys undersökningar som resulterade i ett par önskvärda proportioner som togs fram för att slipa en optimal diamant. Symmetrin på diamanten är mycket viktig och alla fasetter måste ligga i vissa linjer, inga kan avvika för då studsar ljuset inte på ett optimalt sätt och diamanten gnistrar inte så mycket den kan.

Mönstret skall vara mer eller mindre perfekt och symmetrin är oerhört viktig.

Mindre än 1 % av alla slipade diamanter uppvisar ett äkta Hearts & Arrows mönster.

Man har sedan vidareutvecklat studierna och under 80- samt 90-talet i Japan tillkom flera verktyg för att lättare kunna avgöra vad som gör en bra slipad diamant bra. Man började använda instrument som Firescope där man kan se om ljus från en diamant reflekteras eller inte, detta instrument har vidareutvecklats och används på många större stenar (över 1 Carat) för att se slipkvaliteten. Vi kan oftast tillhandahålla sådana bilder åt er på större diamanter.

För att en diamant skall vara slipad enligt Hearts & Arrows behöver den nästan alltid uppfylla följande krav, de inom parentes är de optimala. Bara för att en diamant uppfyller följande krav behöver den inte vara en så kallad H&A. För att vara en äkta H&A måste alla fasetter vara perfekta för att utgöra 8 perfekta pilar (arrows) och 8 perfekta hjärtan (hearts).

1. Table (bordet): 53-58% (54-57%)

2. Pavillion angle (paviljongens vinkel): 40.2°-41.2° (40.6°-40.8°)

3. Crown Angle (Kronans vinkel): 33.4°-36.4° (34°-35°)

4. Lower girdle halves (Nedre rondistfasetter): 75-80% (77%)

5. Star Facets (Stjärnfasetter): 45-58% (45-50%)

Denna tabell kan vara till hjälp också och kom ihåg att det alltid finns undantag.

Hearts and Arrows angles degrees percentage

Röda kombinationer resulterar ej i H&A. Gula kombinationer kan uppvisa H&A om kombinationen av bordet och stjärnfasetterna är väldigt strikta. Gröna kombinationer uppvisar nästan alltid optimala slipningar enligt H&A. Gröna celler med fet stil är de bästa exemplen på H&A och de med röd text är på gränsen.