+46 (0) 33 400 60 70
Varukorg 0,00 kr

Du har inga produkter i din varukorg.

FLUORESCENS, SYMMETRI & POLERING

FLUORESCENS

Detta är det mest debatterade ämnet och det delar in diamanbraschen i olika läger. En sida som hävdar att flourescens inte spelar någon roll alls och en annan sida som menar att det visst har en viss betydelse för hur diamanter upplevs. Det finns även en tredje sida som säger att flourescens inte ger oss någon egentlig ny information och att det inte kan dras några generella slutsatser om det. Flourescens kan göra att en sten både ser bättre och sämre ut.

VAD ÄR DET

Fluorescens är hur en diamant ser ut när den blir belyst med ultraviolett ljus, alltså ett ljus som inte genererar någon värme. Man testar diamanten under ett ljus med frekvensens 366nm. Varje diamant får en beskrivande del i certifikatet som berättar vilken typ färg av fluorescens det är samt hur starkt den är, exempelvis Very Strong Blue. GIA är noga med att poängtera att fluorescens inte är en gradering utan bara en beskrivning.

URSPRUNG

Fluorescens uppkommer beroende på hur atomerna i diamanten är uppbyggda, det finns 4 typer av diamanter - 1a, 1b, 2a & 2b.

98 % av diamanterna är av typ 1a, typ 1a innehåller N3 alltså en kombination av tre stycken väteatomer, dessa kan ge upphov till att ge ifrån sig olika färger av fluorescens. Totalt ger ungefär 35 % av alla diamanter ifrån sig någon grad av fluorescens. Av dessa ger 95 % ifrån sig en blå ton, resterande en gul, grön eller röd ton.

HUR PÅVERKAR DET

En stark blå fluorescens kan ofta bidra till att en diamant upplevs som mindre gul. Ett bra exempel på detta är the Portuguese Diamond som är en av världens mest kända diamanter, den är asscherslipad och är graderad till M färgmässigt, trots sin relativt ”dåliga” färg upplevs diamanten som vit då den har en så stark blå fluorescens vilket bidrar till att dölja den gula nyansen. 

Hur olika fluorescensstyrkor påverkar diamanter

Alla diamanter på bilden ovan är graderade E och har exakt samma övriga kriterier. När experter fick titta på diamanterna utan att veta deras fluorescens tyckte en majoritet att diamanten längst till höger (den med mest fluorescens) upplevdes som bäst, tvärt emot vad många i branschen tyvärr säger. 

Skillnad mellan fluorescens

Detta halsband från Harry Winston enligt ovan är även det ett bra exempel, som ni ser har alla diamanter olika grader samt färger av fluorescens men man ser ingen skillnad i en naturlig miljö.

GIA har gjort en stor undersökning för att klargöra hur fluorescens egentligen påverkar och de har visat tusentals diamanter för flera grupper, allt från diamanthandlare och butikspersonal till vanliga konsumenter. Undersökningen är tydlig, det finns inget tydligt samband med hur en diamant upplevs och hur fluorescensen är. Enligt GIAs stora undersökning kan ungefär 0.2% av alla diamanter med fluorescens upplevas som mjölkiga/oljiga medan en majoritet av diamanterna med stark/medel fluorescens ansågs vara de som var bättre/finare.

PRISET

Här finns det inga tveksamheter, en diamant med någon grad av fluorescens har ett lägre pris. Så här finns det lite pengar att spara, i regel så har en diamant graderad D-G ett pris som är några procent lägre om den uppvisar någon form av fluorescens medan de lägre färgerna tvärtom kan ha ett högre pris om de uppvisar någon form av fluorescens.

VAD TYCKER VI

Fluorescens kan i vissa sällsynta fall försämra hur en diamant upplevs men i de allra flesta fall förbättrar den faktiskt upplevelsen. Diamantbranschen är oerhört konservativ och försiktig så de flesta försöker undvika diamanter med någon grad av fluorescens, något som GIA ställer sig helt frågande till. De tycker precis som vi alltid att diamanten skall bedömas utan fluorescensen i åtanke utan hur diamanten upplevs i dagsljus. Vår rekommendation blir därför, köp en diamant med de kriterier du vill ha, bortse från fluorescensbeskrivningen så kan du gott tjäna några tusenlappar och köper du en diamant med en lägre färg kan ofta en starkt blå fluorescens göra att diamanten upplevs som något vitare. Har du några frågor kring detta så tveka som vanligt inte att fråga oss!

Lär dig mer här hos GIA

POLERING

Bedömer hur jämnt slipad de yttre facetterna på diamanten är. Stenar med en högre grad av polering tenderar att vara dyrare men upplevs nästan aldrig som finare i verkligheten, otroligt svårt att urskilja. Graderas på en skala från Excellent ner till Poor. Poor och Fair är de vi rekommenderar att man undviker då det finns risk att man kan upptäcka detta med blotta ögat. De övriga slipningsgraderna kan man enbart urskilja en skillnad mellan genom att undersöka diamanten med lupp. 

SYMMETRI

Hur väl facetterna samspelar och är belägna i relation till varandra. Precis som med Polering graderas symmetri från Excellent till Poor och det är viktigt att få en fullt godkänd symmetri men att betala extra för att få en Excellent symmetri är inget vi på VANBRUUN rekommenderar er köpare.  Det som drar ner symmetrin kan vara att facetterna är olika stora, att bordet eller kuletten inte är centrerad, kraftiga sådana här defekter kan försämra diamantens visuella upplevelse. Fråga därför gärna oss om ni är osäkra.