HISTORIA OCH BETYDELSE

Ordet safir kommer från grekiskans ”blå sten” och är en ädelsten som varit eftertraktad i tusentals år. Perserna trodde exempelvis att vår jord växte på en safir och att reflektionerna av den färgade himlen blå. Safiren och dess blå färg symboliserar ärlighet och trohet vilket gör den till en mycket passande sten i vigselringar. Dock så kan, som ni ser på bilden, en safir anta många olika färger. Safirens popularitet ökade enormt världen över efter att Prinsessan Diana fick en vigselring med en safir infattad av Prins Charles. En ring som idag Kate Middleton bär.

INNEHÅLLER

Safir består av mineralet korund som i sin tur består av aluminiumoxid. Många olika ädelstenar innehåller mineralet korund som innehåller spår av andra metaller så som järn, krom och titan för att nämna några exempel. Dessa mineraler spelar in på den färg som ädelstenen har. Safirer kan ha i princip alla färger så som gul, violett, orange eller grön. Med andra ord kan den ha nästan alla färger förutom röd, då kallas den för rubin istället. Stenen får den röda färgen av orenheter i mineralen krom. Den vanligaste färgen på en safir är, som namnet avslöjar – blå och den allra värdefullaste safiren har en blåklintsblå färg. Denna färg skapas när en större mängd järn och titan finns i korunden. Idag kan man hitta safirer över hela världen, exempelvis i Australien, Burma, Thailand och Brasilien.

MOHS HÅRDHETSSKALA

Mohs hårdhetsskala visar reptålighet för en mineral. Allra reptåligast är diamant som har 10 av 10 på skalan. Det är nästan fyra gånger så hårt som exempelvis korund. Korund är dock näst mest reptålig och har 9 av 10 på Mohs skala. Safir och rubin är de enda ädelstenarna med denna hårdhet.  De mineraler som har en hårdhet 1-2 är mycket utsatta och kan repas med bara en nagel, exempel på dessa mineraler är talk och gips. Mineraler som har 5-6 på skalan kan repas med en stålspik, exempelvis granat och opal.

Safiren anses vara en mycket tålig sten ur bearbetningsaspekt. Den största risken med safirer är vid reparationer då ytan kan etsa sig vid upphettning. Händer detta måste stenen poleras om. Tillgången på safirer är nästintill obegränsad och det går att få tag på både större och mindre stenar utan några problem.

ÄDELSTENEN SAFIR – ÄKTA OCH OÄKTA

Idag tillhör safirer en av de allra populäraste ädelstenarna. I Sverige är det den allra vanligaste ädelstenen i smyckeshandeln. Något man bör känna till innan man köper safirer är däremot att det är mycket sällsynt med helt obehandlade safirer. En sten som är helt obehandlad och naturlig kan vara värd väldigt mycket och räknas till en av de mest värdefulla och åtråvärda ädelstenarna, särskilt om de har rätt färg och klarhet. Safirer som har fått sin färg eller kvalitet förbättrad på konstgjord väg är dock inte värda speciellt mycket på marknaden idag. Du bör därför veta om en safir är äkta eller syntetisk innan du köper den. Framförallt då vissa behandlingar även påverkar dess kvalitet, de kan exempelvis bli skörare av vissa behandlingar och går därmed sönder lättare än en äkta.

Syntetisk safir används idag inom många delar av industrin, t ex som slipmedel, glidlager och i optik. Syntetisk safir har funnits så länge som sent 1800-tal och förekommer därmed även i smycken från den tiden. Man kan fråga sig varför syntetisk safir tillverkas över huvud taget. Liksom de flesta ädelstenar kan safirer verka mer attraktiva efter vissa behandlingar. Det kan röra sig om alltifrån glasfyllning, värmebehandlingar och diffusioner. De allra flesta safirer har genomgått en värmebehandling, detta vet de flesta om och det finns ingen skyldighet för säljare och leverantörer att uppge detta då det är så pass vanligt och behövligt. Om stenen däremot genomgått en annan behandling för att uppnå en finare färg, exempelvis en diffusionsbehandling, ska det omnämnas som detta eller som en syntetisk sten.

CERTIFIERADE SAFIRER

Alla våra safirer är givetvis äkta och de kommer oftast med ett certifikat, särskilt om det gäller en större sten. För mindre stenar erbjuds dock inget certifikat då det kostar mer att certifiera stenen än vad själva stenen är värd. Dock kan vi nästan alltid erbjuda en certifiering om detta är ett önskemål för cirka 3 000kr genom GIA. Fråga gärna oss om du har några ytterligare frågor.