Att byta ut Sveriges ibland omväxlande klimat när man gifter sig är något som många funderar på. Visst kan det vara charmigt med ett vinterbröllop eller ett bröllop med ett stilla sommarregn men somliga föredrar ändå att flytta bröllopet till andra breddgrader. Men hur fungerar det egentligen att gifta sig utomlands? Det finns två olika sätt att gifta sig på utomlands. Antingen gifter man sig inför en svensk myndighet och då följer man reglerna som finns inom Sverige eller så gifter man sig inför utländsk myndighet och då skiljer det sig beroende på vart man är. Nedan har vi listat vilka regler som gäller för giftermål utomlands när man är svensk medborgare.

VID GIFTERMÅL INFÖR SVENSK MYNDIGHET

Denna möjlighet finns om du eller den personen som du skall gifta dig med är svensk medborgare. För att ta reda på hur ni skall gå tillväga så kan man kontakta utrikesdepartementet som har all information om vilka ambassader och konsulat som utför vigslar. Hos Svenska Kyrkan finns det också information om var det går att gifta sig om man vill gifta sig enligt deras regler. Alltså kan ni vända er till utrikesdepartementet, ett svenskt konsulat eller till Svenska Kyrkan.

VID GIFTERMÅL INFÖR UTLÄNDSK MYNDIGHET

Här är det olika regler beroende på i vilket land ni kommer befinna er i. Kontakta därför först den utländska myndigheten för att ta reda på vilka dokument de kräver. Vissa länder kräver även att dokumenten behöver en stämpel av Skatteverket i Sverige. Var därför noggranna när ni undersöker. Vissa utländska myndigheter kan kräva att ni lämnar ett äktenskapscertifikat inför vigseln som är en individuell handling som visar att du har rätt att gifta dig.

Sammanfattningsvis kan man säga att det skiljer sig beroende på vart man befinner sig och vad ens grundförutsättningar är. Man måste exempelvis ansöka om hindersprövning för att se om man har tillåtelse att gifta sig. Därför rekommenderar vi att prata med Skatteverket och med myndigheter på den plats som giftermålet skall äga rum så att ni får information om vilka regler som gäller för just er.