Ett frieri sker när den ena partnern frågar den andra om man skall gifta sig ”vill du gifta dig med mig”. Man kan även fråga ”vill du förlova dig med mig” notera dock att det kan tolkas som att man enbart vill förlova sig och inte sedan gifta sig. Är det så att tanken att förlovningen är något som föregår ett äktenskap är det mer passande att direkt fråga ”vill du gifta dig med mig”. Vill man inte ingå ett äktenskap inom kort men ändå ta sitt förhållande ett steg längre går det utmärkt att fråga ”vill du förlova dig med mig”.

Under själva frieriet kan man välja att gå ner på knä och öppna ringasken och fråga alternativt fråga på ett romantiskt sätt och sen ta fram ringen som en symbol efteråt.

Det är fortfarande vanligast att det är mannen som friar men det blir allt vanligare att kvinnan gör det. I samband med frieriet finns det många gamla traditioner som man kan välja att följa eller förkasta:

  • 1. Man skall fråga brudens far om dotterns hand innan man friar, givetvis skall fadern inte avslöja något för någon annan.
  • 2. En annan tradition är att kvinnan får fria, men bara på skottdagen, alltsåden 29e februari vart 4e år.
  • 3. Efter det att man ingått förlovning skall man ingå äktenskap inom ett år.


I genomsnitt tar det två år och tre månader från det att förlovning övergått till äktenskap.