Skottår, eller Leap year som det kallas på engelska, är ett fenomen vi har för att kalenderåret ska stämma överens med solåret. Man sätter därför in en extra dag vart fjärde år vilket innebär att februari månad har 29 dagar istället för 28 under skottår. På engelska benämns detta även som Intercalary year vilket i svenskan översätts till ”att skjuta till” en dag.

HISTORIA

Enligt gammal tradition är det kutym att kvinnor friar under skottår, och då framförallt på skottdagen den 29/2. Seden sägs komma från Irlands skyddshelgon St Patrick som blev en tidig jämställdhetsförebild när han bestämde att kvinnor kunde få fria en dag vart fjärde år. Seden uppmuntrade att kvinnans invit skulle tas på största allvar. Att seden kommer från Irland är högst tvivelaktigt då man inte lyckats styrka detta innan 1800-talet. Det finns däremot de som tror att seden hämtat inspiration från sent 1200-tal av drottning Margareta av Skottland då hon utlyste böter till de män som avvisade ett frieri av en kvinna, detta gällde dock inte bara under skottdagen utan rent generellt.

Det finns även de som tror att uppkomsten av denna sed beror på att detta var kvinnornas enda chans att välja en man som de faktiskt ville gifta sig med och inte att valet var någon annans. Om detta är sant eller inte låter vi vara osagt! I Finland säger traditionen att om en man nekar en kvinnas frieri under skottår ska han köpa henne en kjol. Det finns däremot de länder där alla giftermål under skottår anses bringa otur. Där talar statistiken för att man aktivt väljer att inte gifta sig under detta år. I Sverige är vi däremot inte så skrockfulla…

IDAG

Idag är traditionen av att fria under skottår (och då främst på skottdagen) mycket stor i Europa, främst i Storbritannien där studier har visat att drygt 30 % av Englands kvinnor funderar på att ta saken i egna händer under denna sällsynta dag.

I vårt mer moderna samhälle idag kan denna sed tyckas väldigt förlegad då det blir allt vanligare att kvinnor friar. Vi vill dock slå ett slag för alla kvinnor där ute att ta tillfället i akt nästa år! Går du i giftastankar men inte riktigt finner modet eller tajmingen att ta steget att fria är 2016 rätt år. Om inte annat för att det är roligt att kunna berätta om senare i livet!