Själva förlovningen föregås vanligtvis av ett frieri, förlovningen innebär ingenting juridiskt bindande och registreras ej någonstans utan är av mer emotionell karaktär. Det är först när man gifter som det får en ny juridisk innebörd.

NÄR FÖRLOVAR MAN SIG

När man känner att båda parter är redo, det är ett sätt att ta förhållandet ett steg längre i seriositet och kan visa att man verkligen menar allvar. Hur lång tid det tar innan man gör detta skiljer sig åt, vissa förlovar sig första veckan medan andra aldrig förlovar sig. De flesta förlovar sig med avsikten att sedan inom en överskådlig framtid gifta sig och ingå äktenskap, detta är såklart inget måste men vedertaget och är av tradition det egentligen syftet med förlovningen.
 
Efter ett förhållande på två år och sju månader anser den genomsnittliga kvinnan att de är redo att gifta sig och den genomsnittliga mannen friar faktiskt strax efter detta, två år, elva månader och åtta dagar.