GIA-UTBILDADE

Vi skulle vilja ge er en kort bakgrund kring GIA (Gemological Institue of America) då alla diamanter vi köper som är större än 0.25 carat är GIA-certifierade. Till att börja med vill vi berätta att vi har GIA-utbildad personal inom diamantgradering hos oss då vi anser att det är otroligt viktigt med kompetens in house för att kunna identifiera och dubbelkolla stenarna när vi får dem till oss. Att ha denna utbildning med oss bidrar också till mer kunskap, inte minst om dessa dyrbara stenars uppbyggnad och karaktär.

VARFÖR GIA?

En vanlig fråga vi får är varför vi enbart köper stenar med GIA-certifikat. Det finns otroligt många certifieringsinstitut på marknaden (exempelvis AGS, HRD och EGL) men vi har valt GIA då de är högst ansedda och en mycket respekterad instution i branschen. De ställer höga krav i sina bedömningar och är konsekventa och objektiva. Det gör att vi som köpare känner oss trygga när vi köper och säljer deras stenar.

HISTORIA

GIA grundades 1931 av en amerikan vid namn Robert Shipley. GIA har idag campus över hela världen och är nu världsledande inom utbildning och forskning inom ädelstenar. Det är härifrån det allmänt kända begreppet och bedömningskriterierna ”de fyra C:na” (carat, cut, clarity och color) härstammar ifrån. Instutionens mission är att säkerställa att alla ädelstenar de säljer ska hålla högsta kvalitet utifrån dessa fyra parametrar – detta för att allmänheten ska känna tillit när de handlar med ädelstenar. GIA är en ideell organisation som omfattas av samma styrande koncept världen över. Idag finns det nio globala laboratorier och 11 campus världen över som alla jobbar efter samma mål – att säkerställa att handeln av ädelstenar går rätt till och bedöms lika världen över.

GIA- DIN TRYGGHET

Vad innebär det att stenen du köper hos oss är utfärdat med ett GIA- certifikat? Vårt största mål är att du som kund ska känna dig trygg, din vetskap om att din sten är utvärderat och bedömt utefter de fyra C:na i enlighet med GIA hoppas vi kunna bidra till detta. Det spelar således ingen roll om du tar din sten till en lokal juvelerare eller någon på andra sidan Atlanten för en utvärdering, bedömningen ska vara densamma. Din sten har dessutom ett unikt certifikatsnummer inlasrat på dess midja vilket gör att du alltid kan känna dig säker att det är just din sten du håller i och att det inte skett en förfalskning av något slag. Certifikatsnumret går ej att se med blotta ögat utan du behöver en lup med minst 10x förstoring. Du kan lätt själv dubbelkolla din sten genom att söka på stenens certifikatsnummer på gia.edu.